Tämä painike vie aloitussivulle

 

L lapsen elatuksen turvaamisesta (1977/122) 39 §

39.1 § Lapsen holhoojan, uskotun miehen, huoltajan ja elatustuen nostajan on annettava sosiaalilautakunnalle ja lääninhallitukselle tietoja ja selvityksiä, jotka ovat tarpeen elatusavun perimiseksi elatusvelvolliselta.

39.2 § Edellä 1 momentissa mainittujen henkilöiden on välittömästi ilmoitettava sosiaalilautakunnalle 6 ja 7 §:ssä mainituissa elatustuen myöntämisen edellytyksissä ja muissa elatustuen suorittamiseen vaikuttavissa olosuhteissa tapahtuneista muutoksista.