Tämä painike vie aloitussivulle

 

L ortodoksisesta kirkkokunnasta (1969/521) 25 §

25.1 § (1977/351) Äänioikeus seurakunnankokouksessa on jokaisella äänivaltaisten luetteloon merkityllä seurakunnan jäsenellä, joka on Suomen kansalainen ja ennen kokousvuotta on täyttänyt kahdeksantoista vuotta.

25.2 § Äänioikeutta vailla on kuitenkin:

1) se, joka muulla perusteella kuin alaikäisyyden johdosta on holhouksen alainen; sekä

2) se, joka on todistettu syypääksi siihen, että hän seurakunnan vaaleissa on häirinnyt vaalivapautta, aina kolmannen vuoden loppuun siitä lukien, kun lopullinen tuomio asiassa annettiin.

25.3 § Äänioikeuttaan saa seurakunnan jäsen käyttää vain henkilökohtaisesti.