Tämä painike vie aloitussivulle

 

L perintökaaren voimaanpanosta (1965/41) 7 §

7.1 § Milloin perinnön saa valtio, on sen, jonka hoidossa pesä on, ilmoitettava tästä oikeudelle. Kun tällainen ilmoitus tehdään tai asia muutoin tulee oikeuden tietoon, on oikeuden ilmoitettava perinnöstä valtiokonttorille ja määrättävä sen hakemuksesta toimitsija selvittämään pesä.

7.2 § Valtiokonttorin tulee valvoa, että toimitsija asianmukaisesti täyttää velvollisuutensa. Jos hänen katsotaan olevan toimeensa sopimaton, vapauttakoon oikeus hänet siitä.

7.3 § Toimitsijan on, niin pian kuin tämä voi tapahtua, valtiokonttorille lähetettävä perukirja ja samalla alistettava valtiokonttorin ratkaistavaksi, onko ja millä tavoin pesän omaisuus muutettava rahaksi vai onko se luovutettava konkurssiin tai miten omaisuuden suhteen on muutoin meneteltävä.