Tämä painike vie aloitussivulle

 

A huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa varten tapahtuvasta luovuttamisesta (1970/822) 11 §

11.1 § Mitä edellä 2 §:n 1 momentissa on säädetty, on vastaavasti sovellettava 9 §:ssä tarkoitettuun luovuttamispyyntöön.

11.2 § Mikäli luovutettavaksi pyydettävä on vajaavaltainen, on holhoojan mielipide luovuttamisesta mikäli mahdollista selvitettävä ja tämä pyynnössä ilmoitettava.

11.3 § Jos luovutettavaksi pyydettävä on sen valtion kansalainen, mihin pyyntö on lähetettävä, on pyyntöön liitettävä selvitys siitä, että hänellä on kotipaikka Suomessa.