Tämä painike vie aloitussivulle

 L tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista (1993/701) 7 §

7.1 § Maksuvelvollisuudesta vapaat. Tämän lain mukaisten maksujen suorittamisesta ovat vapaat:

***

4) sosiaali- ja holhousasioita hoitavat kunnalliset viranomaiset asioissa, jotka koskevat sosiaali- tai holhoustointa;

***

6) asianosaiset niissä asioissa, joissa heidät on muualla laissa vapautettu suorittamasta maksuja viranomaisen toimenpiteistä tai toimituskirjoista;

7) varattomaksi asianmukaisesti todistettu henkilö hänen etuaan ja oikeuttaan koskevassa asiassa;