Tämä painike vie aloitussivulle

 

Hallintomenettelylaki (1982/598) 16b § (1999/447)

Edunvalvojan ja päämiehen kuuleminen

16b § (1999/447) Edunvalvojan käyttäessä puhevaltaa on kuultava hänen päämiestään ja päämiehen käyttäessä puhevaltaa on kuultava edunvalvojaa, jos kuuleminen on tarpeen päämiehen edun vuoksi tai asian selvittämiseksi.