Tämä painike vie aloitussivulle

 

Oikeudenkäymiskaari (1734/4) 15:3 § (1958/497)

15:3.1 § (1958/497) Virkamies älköön olko asiamiehenä tai avustajana oikeudenkäynnissä, jos se on vastoin hänen virkavelvollisuuttaan.

15:3.2 § (1958/497) Yleisen tuomioistuimen lainoppinut jäsen ei saa olla oikeudenkäynnissä asiamiehenä tai avustaa asianosaista, ellei hänellä ole asiassa osaa taikka hän puhu puolisonsa tahi sen puolesta, joka on hänen suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa oleva sukulaisensa tahi hänen veljensä, sisarensa tai holhottinsa. Siinä tuomioistuimessa, jonka jäsen hän on, ei hän myöskään saa, ellei hänellä ole asiassa osaa, hoitaa muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden puolesta kirjaamis- tai muita hakemusasioita.

15:3.3 § (1958/497) Jos joku on asian käsittelyyn osaa ottavaan oikeuden jäseneen sellaisessa suhteessa kuin 1 luvun 6 §:ssä tarkoitetaan, ei hän saa olla asiamiehenä tai avustaa asianosaista. Asiamiehenä tai avustajana ei saa myöskään olla se, joka on osallistunut asian käsittelyyn tuomioistuimen jäsenenä, esittelijänä tai pöytäkirjanpitäjänä taikka ollut siinä vastapuolen asiamiehenä tai avustajana.