Tämä painike vie aloitussivulle

 

Oikeudenkäymiskaari (1734/4) 15:15 §

15:15 § (27.4.1868) Kaikkein tulee pitää Oikeutta arvossa ja kunniassa; ja sentähden älköön kukaan laillisen valtamiehen asemesta panko alaikäistä, palkollista tahi muuta sopimatonta kirjojansa Oikeuteen antamaan, tahi suullisesti kuulustettavaksi. Joka sen tekee, sakoitettakoon Ali-oikeudessa ((viisi talaria)), Hovioikeudessa ((kymmenen talaria)).