Tämä painike vie aloitussivulle

 

Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta (1999/444)

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.