Tämä painike vie aloitussivulle

 

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta (1999/445)

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.