Tämä painike vie aloitussivulle

 

Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta (1999/446)

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.