Tämä painike vie aloitussivulle

 

L oppisopimuskoulutuksesta (1992/1605) 11 §

11.1 § Oppisopimuksen purkaminen. Sopimuspuolet voivat purkaa oppisopimuksen, jos he ovat siitä yksimieliset. Kummallakin osapuolella on oikeus enintään neljä kuukautta kestävän koeajan aikana purkaa oppisopimus sen estämättä, mitä jäljempänä oppisopimuksen purkamisesta säädetään.

11.2 § Holhoojalla on oikeus purkaa sopimus, jos purkaminen on tarpeellista alaikäisen kasvatuksen, kehityksen tai terveyden vuoksi.

11.3 § Oppisopimus voidaan yksipuolisesti purkaa silloin, kun työnantaja lopettaa liikkeensä tai joutuu konkurssiin.

11.4 § Työnantajan kuollessa on hänen oikeudenomistajillaan ja opiskelijalla oikeus purkaa oppisopimus.

11.5 § Sopimuspuolilla on työsopimuslain (1970/320) 43 ja 44 §:ssä säädetyillä perusteilla oikeus purkaa oppisopimus.

11.6 § Paikallishallintoviranomainen voi toista sopimuspuolta kuultuaan hyväksyä sopimuksen purkamisen koeajan jälkeen muullakin kuin tämän pykälän 2-4 momentin mukaisella perusteella.