Tämä painike vie aloitussivulle

 

Osuuskuntalaki (1954/247) 69 § (1994/95)

69.1 § (1994/95) Vähintään puolella hallituksen jäsenistä tulee olla asuinpaikka Euroopan talousalueella, jollei kauppa- ja teollisuusministeriö myönnä osuuskunnalle lupaa poiketa tästä.

69.2 § (1994/95) Vajaavaltainen tai konkurssissa oleva ei voi olla hallituksen jäsenenä.