Tämä painike vie aloitussivulle

 

Osakeyhtiölaki (1978/734) 2:1 § (1994/92)

2:1.1 § (1994/92) Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö (perustaja).

2:1.2 § (1994/92) Vähintään puolella perustajista tulee olla asuinpaikka tai, jos perustaja on oikeushenkilö, kotipaikka Euroopan talousalueella, jollei kauppa- ja teollisuusministeriö myönnä lupaa poiketa tästä.

2:1.3 § (1994/92) Oikeushenkilöllä on kotipaikka Euroopan talousalueella, kun se on perustettu Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion lainsäädännön mukaan ja kun sillä on sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

2:1.4 § (1994/92) Vajaavaltainen tai konkurssissa oleva ei voi olla perustajana.