Tämä painike vie aloitussivulle

 

Osakeyhtiölaki (1978/734) 8:4 §

8:4.1 § (1994/92) Vähintään puolella hallituksen jäsenistä ja toimitusjohtajalla on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, jollei kauppa- ja teollisuusministeriö myönnä yhtiölle lupaa poiketa tästä.

8:4.2 § Vajaavaltainen tai konkurssissa oleva ei voi olla hallituksen jäsenenä eikä toimitusjohtajana.