Tämä painike vie aloitussivulle

 

Suomen hallitusmuoto (1999/731) 2:7 §

Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen

2:7.1 § Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.

Katso vajaavaltaisuuden vaikutuksista HolhL 23 §.

2:7.2 § Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti.

2:7.3 § Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Rangaistuksen, joka sisältää vapaudenmenetyksen, määrää tuomioistuin. Muun vapaudenmenetyksen laillisuus voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Vapautensa menettäneen oikeudet turvataan lailla.