Tämä painike vie aloitussivulle

 

Suomen hallitusmuoto (1999/731) 2:13 §

Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus

2:13.1 § Jokaisella on oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin.

Holhouskirjaan merkityn päämiehen oikeudella järjestää kokouksia saattaa olla rajoituksia Katso L yleisistä kokouksista 2 § [JK].

2:13.2 § Jokaisella on yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Samoin on turvattu ammatillinen yhdistymisvapaus ja vapaus järjestäytyä muiden etujen valvomiseksi.

2:13.3 § Tarkempia säännöksiä kokoontumisvapauden ja yhdistymisvapauden käyttämisestä annetaan lailla.