Tämä painike vie aloitussivulle

 

Perintökaari (1965/40) 18:3 §

18:3.1 § Kunnes kaikki osakkaat tai se, jonka muutoin on hallittava pesää, ovat ottaneet pesän omaisuuden haltuunsa, on osakkaan, joka asui perittävän kuollessa tämän kanssa tai joka muutoin voi pitää huolta omaisuudesta, hoidettava sitä, jollei se ole holhoojan, toimitsijan tai muun hoidettavana. Osakkaan on viivytyksettä annettava kuolemantapauksesta tieto muille osakkaille ja, milloin jollekin näistä on tarpeen uskottu mies, tehtävä siitä ilmoitus oikeudelle tai tuomarille, niin kuin holhouslaissa säädetään. Mitä tässä on sanottu osakkaasta, sovelletaan myös eloonjääneeseen puolisoon, vaikka tämä ei olisikaan pesän osakas.

18:3.2 § Jos perillinen tai se, jonka hyväksi on tehty testamentti, on vajaavaltainen, eikä hänellä ole holhoojaa, tulee sen, jonka hallussa pesä on, ilmoittaa asiasta holhouslautakunnalle.