Tämä painike vie aloitussivulle

 

Perintökaari (1965/40) 24:4 §

24:4.1 § Jos eloonjäänyt puoliso, joka on ollut osallinen määräajaksi tehtyyn sopimukseen, vihitään uuteen avioliittoon tai osakas kuolee ja hänen jälkeensä jää pesän osakkaaksi joku, joka ei ole sopimukseen osallinen, lakkaa sopimus olemasta voimassa kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Milloin on alaikäisiä perillisiä, on noudatettava, mitä holhouslaissa on tällaisen tapauksen varalta säädetty.

24:4.2 § Milloin holhooja tai uskottu mies on osallistunut sopimukseen, on sillä, jonka puolesta sopimus on tehty, holhouksen tai uskotun miehen toimen lakatessa sellainen irtisanomisoikeus kuin 1 momentissa sanotaan.