Tämä painike vie aloitussivulle

 

H 81/25

Rovaniemen hovioikeuden päätös numero 756/81. Annettu Rovaniemellä syyskuun 30 päivänä 1981.

  

Ratkaisu johon on haettu muutosta

Oulun raastuvanoikeuden päätös 12.6.1981/81 (liitteenä)

Muutoksenhakija

Oulun kaupungin holhouslautakunta

Asia

Holhouksen poistaminen holhouskirjasta

ALIOIKEUSKÄSITTELY

Holhouslautakunta on raastuvanoikeudessa tekemässään hakemuksessa pyytänyt, että koska Oulun kaupungista olevilla alaikäisillä TL:lla, TK:lla, RAK:lla ja JP:lla, joiden holhoukset on merkitty holhouskirjaan, ei ole tuloja eikä omaisuutta ja heidän holhoojanaan on heidän isänsä, sanotut holhoukset poistettaisiin holhouskirjasta.

Raastuvanoikeus on ratkaissut jutun tähän liitetyllä päätöksellään.

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Holhouslautakunta on toistanut raastuvanoikeudessa tekemänsä vaatimuksen.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Raastuvanoikeuden päätöstä ei muuteta.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saadaan hakea Korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos Korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan. Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika päättyy maaantaina 30.11.1981.

Rovaniemen hovioikeuden puolesta:

Viskaali Seppo Karvonen

  

Ote Oulun raastuvanoikeuden I osaston holhousasiain pöytäkirjasta vuodelta 1981.

Kesäkuun 12 päivänä.

81 §.

  

Hakija:

Oulun kaupungin holhouslautakunta, edustajana lautakunnan puheenjohtaja Leena Valjus.

Asia:

holhouksen poistaminen holhouskirjasta.

Päätös:

Raastuvanoikeus katsoo oikeuden käytössä olevista asiakirjoista selviävän, että huhtikuun 2 päivänä 1976 rastuvanoikeus oli holhouslain 24 §:n nojalla määrännyt TL:n holhoojaksi hänen isänsä EL:n, lokakuun 5 päivänä 1979 holhouslain 23 §:n 3 momentin nojalla TK:n holhoojaksi hänen isänsä RK:n, joulukuun 21 päivänä 1979 holhouslain 23 §:n 3 momentin nojalla RAK:n holhoojaksi hänen isänsä PK:n sekä helmikuun 2 päivänä 1980 holhouslain 23 §:n 3 momentin nojalla JP:n holhoojaksi UP:n. Mainitut holhoustoimet oli merkitty holhouskirjaan.

Raastuvanoikeus katsoo, että kun edellä mainitut hohoojat ovat oikeuden määräämiä ja kun holhoukset on merkitty holhouskirjaan ei holhouksia holhouslain tai julistuksen, joka sisältää erityisiä määräyksiä holhouksien vaarinpidosta, nojalla voi poistaa holhouskirjasta.

Sen vuoksi raastuvanoikeus harkitsee oikeaksi hylätä holhouslautakunnan hakemuksen.