Tämä painike vie aloitussivulle

 

rikoslain (1889/39) 28:5 § (1990/769)

28:5.1 § (1990/769) Törkeä kavallus Jos kavalluksessa
1) kohteena on erittäin arvokas omaisuus tai suuri määrä varoja,
2) aiheutetaan rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa vahinkoa tai
3) rikoksen tekijä käyttää hyväkseen erityisen vastuullista asemaansa
ja kavallus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksen tekijä on tuomittava törkeästä kavalluksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

28:5.2 § (1990/769) Yritykseen on vastaavasti sovellettava, mitä 4 §:ssä on yrityksestä säädetty.

Rovaniemen KO 18.3.1997 / R 96/602 Kavallus