Tämä painike vie aloitussivulle

 

Laki rangaistusten täytäntöönpanosta (1889/39) 2:6 § (1974/612)

2:6.1 § (1974/612) Vangilla on oikeus pitää halussaan kohtuullinen määrä henkilökohtaisia käyttöesineitä. Muu omaisuus, joka vangilla on mukanaan tullessaan rangaistuslaitokseen tai joka on sinne tullut rangaistusajan kuluessa, on otettava rangaistuslaitoksen toimesta säilytettäväksi vangin vapaaksi pääsyyn saakka. Jos omaisuus saattaa helposti pilaantua tai jos sitä on muuten erityisen vaikeata säilyttää, se on lähetettävä vangin kustannuksella hänen osoittamaansa paikkaan tai myytävä. Pilaantunut tavara on todistajan läsnä ollessa hävitettävä.

2:6.2 § (1974/612) Vangin rahavarojen hallussapidosta ja käytöstä rangaistuslaitoksessa säädetään asetuksella.

2:6.3 § (1974/612) Jos vangin muualla oleva omaisuus tarvitsee hoitoa eikä vanki voi itse huolehtia asiasta, on johtajan ilmoitettava siitä vangin kotikunnan sosiaalilautakunnalle, jonka on ryhdyttävä toimiin omaisuuden hoitamiseksi. Tarvittaessa sosiaalilautakunta voi pyytää uskotun miehen määrämistä omaisuuden hoitamista varten.

2:6.4 § (1974/612) Rangaistuslaitoksen toimesta on järjestettävä vangille mahdollisuus ostaa elintarvikkeita ja muuta henkilökohtaiseen käyttöön sopivaa tavaraa.