Tämä painike vie aloitussivulle

 

L saamelaiskäräjistä (1995/974) 22 §

22 § Vaalikelpoisuus. Saamelaiskäräjien vaaleissa on vaalikelpoinen jokainen äänioikeutettu, joka on suostunut ehdokkaaksi ja joka ei ole holhouksen alainen.