Tämä painike vie aloitussivulle

 

L Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken Tukholmassa 6.2.1931 tehdyn, avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen hyväksymisestä sekä sanotun sopimuksen täytäntöönpanosta (1931/413) 3 §

3 § Kun ulkoasiainministeriö on saanut ilmoituksen Suomen kansalaisen julistamisesta Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa holhottavaksi tai Suomen kansalaisen holhottavaksi julistamisen peruuttamisesta jossakin näistä valtioista, kuuluttakoon ministeriö siitä viipymättä sillä tavoin, kuin holhouslain 21 §:ssä sanotaan.