Tämä painike vie aloitussivulle

 

L Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken Tukholmassa 6.2.1931 tehdyn, avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen hyväksymisestä sekä sanotun sopimuksen täytäntöönpanosta (1931/413) 14 artikla

14.1 artikla Alaikäiselle sopimusvaltion kansalaiselle, jolla on kotipaikka jossakin toisessa sopimusvaltiossa, järjestetään holhous viimeksimainitussa valtiossa, ellei hän jo ole toisessa sopimusvaltiossa lakimääräisen tai erityisesti määrätyn holhoojan holhottavana.

14.2 artikla Mitä edellä on sanottu, on vastaavasti sovellettava holhottavaksi julistamiseen ja holhottavaksi julistetun holhoukseen.