Tämä painike vie aloitussivulle

 

L Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken Tukholmassa 6.2.1931 tehdyn, avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen hyväksymisestä sekä sanotun sopimuksen täytäntöönpanosta (1931/413) 15 artikla

15 artikla Tilapäinen holhous voidaan järjestää ja muihin tilapäisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä jokaisessa sopimusvaltiossa.