Tämä painike vie aloitussivulle

 

L Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken Tukholmassa 6.2.1931 tehdyn, avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen hyväksymisestä sekä sanotun sopimuksen täytäntöönpanosta (1931/413) 16 artikla

16 artikla Tutkittaessa kysymyksiä, joita tarkoitetaan 14 ja 15 artiklassa, sovelletaan jokaisessa valtiossa siellä voimassa olevaa lakia.