Tämä painike vie aloitussivulle

 

L Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken Tukholmassa 6.2.1931 tehdyn, avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen hyväksymisestä sekä sanotun sopimuksen täytäntöönpanosta (1931/413) 17 artikla

17.1 artikla Vajavaltaisuuden vaikutukset varallisuusoikeudellisessa suhteessa ja holhoojan toimivalta määräytyvät sen valtion lain mukaan, jossa holhousta hoidetaan.

17.2 artikla Mitä edellä on sanottu ei koske (holhouksenalaisen) oikeutta mennä vekseli- tai shekkisitoumuksiin.