Tämä painike vie aloitussivulle

 

L Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken Tukholmassa 6.2.1931 tehdyn, avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen hyväksymisestä sekä sanotun sopimuksen täytäntöönpanosta (1931/413) 18 artikla

18 artikla Holhous voidaan asianomaisten ministeriöiden siitä neuvoteltua siirtää toiseen valtioon, jos vajavaltainen on asettunut sinne asumaan tai siirtäminen muusta syystä havaitaan soveliaaksi.