Tämä painike vie aloitussivulle

 

L Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken Tukholmassa 6.2.1931 tehdyn, avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen hyväksymisestä sekä sanotun sopimuksen täytäntöönpanosta (1931/413) 19 artikla

19.1 artikla Kysymys jossakin sopimusvaltiossa tapahtuneen holhottavaksi julistamisen peruuttamisesta on, jos holhottavaksi julistettu on jonkin sopimusvaltion kansalainen, tutkittava siinä valtiossa, jossa holhous on järjestetty.

19.2 artikla Tällaista asiaa tutkittaessa sovelletaan jokaisessa valtiossa siellä voimassa olevaa lakia.