Tämä painike vie aloitussivulle

 

L Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken Tukholmassa 6.2.1931 tehdyn, avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen hyväksymisestä sekä sanotun sopimuksen täytäntöönpanosta (1931/413) 20 artikla

20 artikla Jos jonkin sopimusvaltion kansalainen julistetaan holhottavaksi toisessa sopimusvaltiossa tai jos holhottavaksi julistaminen peruutetaan muussa valtiossa kuin hänen kotimaassaan, on siitä viivytyksettä lähetettävä ilmoitus viimeksi mainitun maan asianomaiselle ministeriölle.