Tämä painike vie aloitussivulle

 

Steriloimislaki (1970/283) 2 §

2.1 § (1985/125) Jos henkilö sairauden vuoksi on pysyvästi kykenemätön ymmärtämään steriloimisen merkityksen, siihen voidaan ryhtyä holhoojan, huoltajan tai uskotun miehen hakemuksesta 1 §:n 3, 5 ja 6 kohdan perusteella, mikäli painavat syyt puoltavat toimenpidettä.

2.2 § Kahdeksantoista vuotta nuorempaa ei saa steriloida, jolleivät erittäin painavat syyt puolla toimenpidettä.