Tämä painike vie aloitussivulle

 

Tieliikennelaki (1981/267) 88 § (1987/357)

88.1 § (1987/357) Turvavyön ja muun istuimen turvalaitteen käyttö. Kuljettajan ja matkustajan on ajon aikana käytettävä istuinpaikalle asennettua turvavyötä tai heidän liikkumistaan estävää muuta turvalaitetta:

1) henkilöautossa;

2) linja-autossa, jonka kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia ja jossa ei ole erityisesti seisoville matkustajille varattuja paikkoja, lukuun ottamatta takaistuimilla istuvia matkustajia; ja

3) pakettiautossa, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enemmän kuin 25 kilometriä tunnissa, lukuun ottamatta takaistuimilla istuvia matkustajia. (1994/571)

Turvavyön tai muun turvalaitteen käyttövelvollisuus ei kuitenkaan koske:

1) henkilöä, jolta vakava terveydellinen syy estää turvavyön käyttämisen; eikä

2) henkilöä, joka ei voi käyttää turvavyötä sen vuoksi, että autossa on useampia matkustajia kuin siihen asennettuja turvavöitä. (1994/571)

88.2 § (1994/571) Alle 12-vuotiaan lapsen, jonka pituus on alle 150 cm, on ensisijaisesti käytettävä istuinta, joka on varustettu lapsen pituuteen ja painoon nähden sopivalla turvaistuimella tai muulla lapsen turvalaitteella. Jos alle kolmevuotias lapsi ei voi matkustaa tällaisella istuimella sen puuttumisen takia, on lapsen matkustettava ensisijaisesti ajoneuvon takaistuimella siihen asennettua turvavyötä tai muuta turvalaitetta käyttäen.

88.3 § (1987/357) Kuljettajan on huolehdittava, että alle 15-vuotias lapsi matkustaa turvavyö kiinnitettynä tai lapsen koolle soveltuvassa turvalaitteessa. Jos lapsen mukana kuitenkin matkustaa hänen holhoojansa tai huoltajansa, on hän vastuussa turvavyön tai turvalaitteen käytöstä.

88.4 § (1987/357) Asetuksella voidaan säätää:

1) Kuljetuksen tai ajotehtävän erityislaadusta johtuvia vapautuksia turvavyön käytöstä; sekä

2) edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua syytä koskevan lääkärintodistuksen sisällöstä ja kelpoisuudesta. (1994/571)