Tämä painike vie aloitussivulle

 

Laki tutkintavankeudesta (1974/615) 7 §

7.1 § Tutkintavanki saa pitää hallussaan mukanaan tuomansa ja myöhemmin saamansa omaisuuden, ellei hallussapidosta aiheudu haittaa laitoksen järjestykselle. Muu omaisuus on otettava laitoksessa säilytettäväksi, jos se on mahdollista. Jos omaisuus saattaa helposti pilaantua tai jos sitä on muuten erityisen vaikeata säilyttää, se on lähetettävä vangin kustannuksella hänen osoittamaansa paikkaan tai myytävä. Pilaantunut tavara on todistajain läsnä ollessa hävitettävä.

7.2 § Vangin rahavarojen käytöstä säädetään asetuksella.

7.3 § Jos vangin muualla oleva omaisuus tarvitsee hoitoa eikä vanki itse voi huolehtia asiasta, on johtajan tai 1 §:ssä tarkoitettua vangin muuta säilytyslaitosta valvovan virkamiehen ilmoitettava siitä vangin kotikunnan sosiaalilautakunnalle, jonka on ryhdyttävä toimiin omaisuuden hoitamiseksi. Tarvittaessa sosiaalilautakunta voi pyytää uskotun miehen määrämistä omaisuuden hoitamista varten.

7.4 § Vangille on mahdollisuuksien mukaan annettava apua sellaisten tärkeiden henkilökohtaisten asioiden hoitamisessa, joista hän vapaudenmenetyksen vuoksi ei voi itse huolehtia.