Tämä painike vie aloitussivulle

 

Valtion perhe-eläkelaki (1968/774) 17 § (1993/1530)

17.1 § (1993/1530) Jos edunsaaja on alaikäinen taikka jos hän sairauden tai muun syyn takia ei pysty itse hakemaan perhe-eläkettä ja jollei hänellä ei ole holhoojaa tai tätä tarkoitusta varten määrättyä uskottua miestä, voi valtiokonttorin hyväksymä edunsaajan lähiomainen tai muu hänestä pääasiallisesti huolehtiva henkilö edunvalvojana käyttää hänen puhevaltaa tämän lain mukaista perhe-eläkettä koskevassa asiassa.

17.2 § (1993/1530) Edellä 1 momentissa säädetyin edellytyksin valtiokonttori voi myös suorittaa perhe-eläkkeen sen saajan lähiomaiselle tai muulle henkilölle.