Tämä painike vie aloitussivulle

 

Valtiopäiväjärjestys (1928/7) 7 § (1971/744)

7.1 § (1976/455) Vaalikelpoinen edustajaksi on asuinpaikkaan katsomatta jokainen vaalioikeutettu, joka ei ole holhouksenalainen.

7.2 § (1971/744) Edustajaksi ei kuitenkaan voida valita sotilasta, asevelvollisuuttaan suorittavaa henkilöä lukuun ottamatta.