Tämä painike vie aloitussivulle

 

L valtiokonttorista (1991/305) 2 §

2.1 § Taloudellista tukea koskeva hakemus on tehtävä kirjallisesti valtiokonttorin vahvistamalla lomakkeella.

2.2 § Jos tuen saaja on alaikäinen taikka jos hän sairauden tai muun syyn takia ei pysty itse hakemaan edellä 1 §:ssä mainittua tukea ja jos hänellä ei ole holhoojaa tai tätä tarkoitusta varten määrättyä uskottua miestä, valtiokonttorin hyväksymä lähiomainen tai muu henkilö, joka pääasiallisesti on huolehtinut hänestä, voi edunvalvojana käyttää hänen puhevaltaansa 1 §:n mukaista tukea koskevassa asiassa.

2.3 § Edellä 2 momentissa säädetyin edellytyksin valtiokonttori voi myös suorittaa tuen sen saajan lähiomaiselle tai muulle henkilölle.