Tämä painike vie aloitussivulle

 

Laki eräitä holhouslain säännöksiä koskevista väliaikaisista poikkeuksista (1943/656)

Tämä laki on voimassa vuoden 1945 loppuun saakka.

Lailla ei ole varsinaista voimaantulosäännöstä, mutta lain julkaiseminen on tapahtunut 11.8.1943.