Tämä painike vie aloitussivulle

 

Laki eräitä holhouslain säännöksiä koskevista väliaikaisista poikkeuksista (1946/583)

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 1946 ja on voimassa vuoden 1950 loppuun.

Laki eräitä holhouslain säännöksiä koskevista väliaikaisista poikkeuksista annetun lain voimassaoloajan pidentämisestä (1955/504)

Eräitä holhouslain säännöksiä koskevista väliaikaisista poikkeuksista 19. heinäkuuta 1946 annettu laki (583/46) on edellen voimassa vuoden 1960 loppuun.