Tämä painike vie aloitussivulle

 

Laki eräitä holhouslain säännöksiä koskevista väliaikaisista poikkeuksista annetun lain voimassaoloajan pidentämisestä (1955/504)

Lailla ei ole varsinaista voimaantulosäännöstä, mutta lain julkaiseminen on tapahtunut 20.12.1955.