Tämä painike vie aloitussivulle

 

Laki holhouslain muuttamisesta (1983/368)

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Tämän lain säännöksiä on sovelletava myös silloin, kun henkilö on julistettu holhottavaksi tai kun holhousaikaa on pidennetty ennen tämän lain voimaantuloa.

Päätös, jolla henkilö on ennen tämän lain voimaantuloa julistettu holhottavaksi tai jolla holhousaikaa on pidennetty, on voimassa myös tämän lain tultua voimaan, jollei holhottavaksi julistamista kumota tuomioistuimen päätöksellä tai päätöstä muuteta siten, että holhottavaksi julistaminen on voimassa tuomioistuimen asettaman määräajan.

Asiassa, joka tämän lain voimaan tullessa on muutoksenhaun johdosta vireillä ylemmässä tuomioistuimessa, on sovellettava tämän lain säännöksiä.

Milloin laissa tai asetuksessa on viitattu lainkohtaan, jonka tilalle on tullut tämän lain säännös, on tämän lain säännöstä sovellettava.