Tämä painike vie aloitussivulle

 

Laki holhouksen järjestämisestä eräissä tapauksissa annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta (1983/369)

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.