Tämä painike vie aloitussivulle

 

Laki hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa (1986/307) 22 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987.

Tällä lailla kumotaan 19 päivänä elokuuta 1898 annetun holhouslain 77 §, tuomiokuntain hoidosta 7 päivänä kesäkuuta 1935 annetun lain 23 a §, sellaisena kuin se on 5 päivänä helmikuuta 1965 annetussa laissa (50/65), sekä perintöasiain päiväkirjasta 26 päivänä marraskuuta 1965 annettu asetus (611/65) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.