Tämä painike vie aloitussivulle

 

Laki holhouslain muuttamisesta (1995/1151)

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1995.

Sellaiseen oikeustoimeen, joka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Näitä säännöksiä sovelletaan myös ennen tämän lain voimaantuloa syntyneen vahingon korvaamiseen.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.