Tämä painike vie aloitussivulle

 

Laki perintökaaren 23 luvun 3 ja 7 §:n muuttamisesta (1995/1153)

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1995. Jos perittävä on kuollut ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.