Tämä painike vie aloitussivulle

 

A tuomioistuimen ilmoituksista väestötietojärjestelmään (1995/808) 1 §

1.1 § Tuomioistuimen on ilmoitettava väestötietojärjestelmään ratkaisustaan asiassa, joka koskee:

1) isyyden tunnustamisen vahvistamista;

2) lapsen huoltoa;

3) holhottavaksi julistamista;

4) holhoojan määräämistä;

5) holhoojan vapauttamista tehtävästään;

6) avioeroa;

7) vihkimisen julistamista mitättömäksi;

8) isyyden vahvistamista ja kumoamista;

9) lapseksiottamista tai ennen 1 päivää tammikuuta 1980 perustetun ottolapsisuhteen muuttamista lapseksiottamisesta annetun lain (153/85) mukaiseksi;

10) holhottavaksi julistamisen kumoamista;

11) tehtävien jakamista holhoojien kesken;

12) kuolleeksi julistamista; taikka

13) sukunimen menettämistä.

1.2 § Käräjäoikeus ei ilmoita lainvoimaa vailla olevasta 1 momentin 6-13 kohdassa tarkoitetusta ratkaisusta, joka ei aiheuta muutosta väestötietojärjestelmään tallennettuihin tietoihin.