Tämä painike vie aloitussivulle

 

Laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä (1999/443) 12 §

Tarkemmat säännökset

12 § Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.