Tämä painike vie aloitussivulle

 

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus, joka sisältää erityisiä määräyksiä holhouksien vaarinpidosta (1898/34B) 1 § (1923/230)

Holhouslain (1898/34A) 59 §:n johdosta olemme Me nähneet hyväksi armossa antaa seuraavat erityiset määräykset holhouksien vaarinpidosta.

1.1 § (1923/230) Alioikeudessa on pidettävä holhouskirjaa vahvistetun kaavan mukaan. Jos saman oikeuden tuomiopiirissä on useampia holhouslautakuntia, on jokaisesta holhouslautakunta-alueesta pidettävä eri kirjaa.

1.2 § (1923/230) Holhouskirjaksi sekä 8 §:ssä mainituiksi sen jäljennöksiksi käytetään viralliselle paperille N:o 2 painetuita, poikkiviivallisia [22,5 x 36] senttimetrin kokoisia lomakkeita, joita oikeudelle pyynnöstä maksuttomasti toimittaa [valtioneuvoston julkaisuvarasto]. Kuitenkin voidaan käyttää tähänastisia isompaa kokoa olevia lomakkeita niin kauan kuin painosta riittää.