Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 1:2 §

1:2.1 § Holhouksien vaarinpidossa tulee oikeudella olla apuna holhouslautakunta.

1:2.2 § Holhouslautakunta on asetettava jokaiseen oikeuden tuomiopiiriin kuuluvaan kuntaan.

1:2.3 § Kunta saatakoon kuitenkin yhdistää toisen kunnan kanssa yhdeksi holhouslautakunta-alueeksi, jos ne molemmat kuuluvat samaan käräjäkuntaan ja oikeus antaa siihen luvan. Oikeudella olkoon myöskin valta, jos käräjäkuntaan kuuluu pienempi osa kuntaa ja se ei halua omaa holhouslautakuntaa, määrätä se yhdistettäväksi toisen samassa käräjäkunnassa olevan kunnan kanssa yhdeksi holhouslautakunta-alueeksi.

1:2.4 § Holhouslautakunnassa on puheenjohtaja ja kolme tahi, milloin oikeus harkitsee tarpeelliseksi, useampia jäseniä.