Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 1:3 §

1:3.1 § Holhouslautakunnan puheenjohtajan määrää paikkakunnan alioikeus neljän kalenterivuoden ajaksi. Maalla on [kunnallislautakunnalle] ja semmoisessa kaupungissa, jossa on valtuusmiehet, [kaupungin]valtuusmiehille annettava tilaisuus antaa lausuntonsa asiassa. Jäsenet valitsee, yhtä pitkäksi ajaksi, [maalla] kunnanvaltuusmiehet [ja kaupungissa kaupunginvaltuusmiehet taikka, kun sellaisia valtuusmiehiä ei ole, kuntakokous ja yleinen raastuvankokous]. Kuitenkin ovat jäsenet ensi kerralla valittavat ainoastaan kolmeksi vuodeksi, ja on kolmanneksen heistä tahi, jos heidän lukumääränsä ei ole tasan jaollinen, lähimmän pääluvun ensimmäisen vuoden lopussa ja saman lukumäärän toisen vuoden lopussa arvan mukaan erottava; ja tulee niinmuodoin joka neljännen vuoden lopussa ainoastaan puheenjohtaja luopumaan.

1:3.2 § Jos kunta tahi kunnan osa on yhdistetty toisen kunnan kanssa yhdeksi holhouslautakunta-alueeksi, on jäsenen vaali toimitettava yhteisessä kuntakokouksessa.